Matematika

100 000

Sto tisíc: Číslo, které hýbe světem matematiky

Sto tisíc v číslech Sto tisíc korun, to už je pořádný balík. Pro někoho měsíční výplata, pro jiného úspory na dovolenou snů. Co všechno se dá s touto sumou dělat? Možností je nespočet! Můžete si pořídit ojeté auto, zrekonstruovat koupelnu, nebo vyrazit na dobrodružnou cestu kolem světa. Pokud jste spíše investoři,...

Thaletova věta – Víte co si pod ní představit?

Když se zaměříte na matematické definice, objevíte jich velkou spoustu. Některé jsou jednodušší, jako třeba Pythagorova věta, jiné jsou zase trochu složitější nebo méně známé. Jednou z takových je například Thaletova věta. O ní asi většina matematických nadšenců slyšela. Pokud mezi ně ovšem nepatříte,...

Nula je nezákladnější matematickou konstantou

Každý asi správně ví, že v matematice se počítá s čísly. Zamýšleli jste se ale někdy nad tím, jaký význam má v tomto směru nula označovaná číslicí „0“? Jde totiž o nejznámější matematickou konstantu, která například v římském číslování není definována. Pokud jde o dvojkovou,...

Absolutní hodnota je pojmem, který musíte znát

Absolutní hodnota je matematickým pojmem, o jehož významu nesmíte v matematické vědě pochybovat. Když na Vás někdo vychrlí takovou hodnotu, musíte okamžitě vědět, o co jde a jak máte vlastně odpovědět. Ještě, než se vůbec zmíníme o samotném významu absolutní hodnoty, je zapotřebí říci, že definována...

Matematické symboly, které byste rozhodně měli znát

Matematika je vědou, která je hodně obsáhlá. Její nedílnou součástí jsou matematické symboly definující nejrůznější úkony, od běžného sčítání, až po definiční obor, procenta a mnohé další. Abyste se vůbec dokázali orientovat v matematice, musíte znát význam jednotlivých symbolů. Pak pochopitelně závisí i...

Geometrie je matematickou vědou plnou nejrůznějších tvarů

S geometrií se ve škole setkal každý z nás. I když si to možná ani neuvědomujete, povětšinou ji používáte po celý život. Někdo více, jiný zase méně. Proto si tato matematická věda zaslouží podrobnější zmínku. Geometrie je obecně označována jako jeden z nejstarších vědních oborů...

Číslo Pí je hodně známou matematickou konstantou

I když si v pokročilém věku nebudete pamatovat nic z hodin matematiky, určitě nikdy nevytěsníte z hlavy číslo Pí, které je značeno písmenem řecké abecedy π. Jde asi o tu nejznámější matematickou konstantu vůbec. Tu sice v praxi nemusíte používat, ale její hodnotu si budete s největší...

Zaokrouhlování je ve své podstatě zjednodušování

Zaokrouhlování je aritmetickým procesem, s nímž se lze setkat především v matematice a zároveň nás provází i v praktickém životě. Tento úkon ve své podstatě dělá ze složitých čísel ta jednodušší. Typickým příkladem je číslo Pí, které nabývá hodnoty 3,141592653589793238462 a pokračuje ještě mnohem dál....

Zlomky mají v matematice nezastupitelné místo

Matematika je oborem, který v sobě skrývá řadu nejrůznějších výpočtů. Některé jsou složité, jiné naopak jednoduché. A právě ty by měl ovládat snad každý z nás, protože jejich využití v běžném životě je v podstatě na denním pořádku. Z toho důvodu se v dnešním článku...

Procenta – Víte, jak je vypočítat a jak s nimi zacházet?

Procento je něčím, s čím se v běžném životě setkáváte dnes a denně. Možná právě proto byste měli vědět, jak procenta vypočítat a co ve skutečnosti představují. Na úvod je třeba zmínit, že s pomocí této bezrozměrné jednotky jste schopni vyjádřit relativní část z určitého celku. Tato...

Pythagorova věta – Co nám vlastně říká?

Pythagorova věta je v matematice velice omílaným pojmem a žáci se s ní setkají v relativně brzkém věku. Její pojmenování souvisí s jedním ze slavných matematiků pocházejících z 6. století před naším letopočtem. Byl to Pythagor, řecký filozof a matematik. Její výpočet však s největší...