Matematika

2142

Rozluštěte tajemství čísla 2142!

Zápis čísla 2142 Číslo 2142, na první pohled obyčejné čtyřciferné číslo, skrývá v sobě zajímavé matematické vlastnosti. Jeho číselný výraz můžeme rozebrat a zkoumat z různých úhlů. Základním vyjádřením je jeho rozklad na ciferný součet: 2 + 1 + 4 + 2 = 9. Tento součet, číslo 9, nám napovídá, že 2142 je...

1747

Tajemství čísla 1747 v matematice

Základní pojem V roce 1747 se toho moc nedělo, co by přímo souviselo s číselnými výrazy. Ale pojďme se podívat na to, co "číselný výraz" vlastně znamená. V jednoduchosti je to kombinace čísel, operací (+, -, , /) a závorek, která dává smysl a vede k nějakému výsledku. Může to být něco jednoduchého jako 1 + 1, nebo...

1762

Kouzlo čísla 1762 v matematice

Číselný výraz 1762 Číselný výraz 1762 je na první pohled obyčejné čtyřciferné číslo. Skládá se z číslic 1, 7, 6 a 2. Jeho hodnota je tisíc sedm set šedesát dva. Můžeme ho zapsat i římskými číslicemi jako MDCCLXII. V binární soustavě, kterou používají počítače, by se zapsal jako 11011110010. Zajímavější je...

166

Magie čísla 166 v matematice

Základní vlastnosti čísla 166 Číslo 166 možná na první pohled nepůsobí nijak výjimečně, ale skrývá v sobě několik zajímavých vlastností. V první řadě se jedná o přirozené číslo, které následuje po číslu 165 a předchází číslu 167. Je to sudé číslo, jelikož je dělitelné dvěma. Při bližším pohledu...

1059

Rozložte číslo 1059 na prvočísla: Matematická výzva!

Zápis čísla 1059 slovy Číslo 1059 se skládá z číslic 1, 0, 5 a 9. Číselný výraz 1059 můžeme rozložit na součet jeho jednotlivých řádů: 1000 + 50 + 9. Tento číselný výraz můžeme také vyjádřit pomocí slovního spojení "tisíc padesát devět". V matematice se s číslem 1059 setkáváme v různých kontextech. Může...

Tajemství čísla 937 odhaleno: Zajímavosti z matematiky

Číslo 937 Číslo 937 je přirozené číslo, které následuje po číslu 936 a předchází číslu 938. Toto trojciferné číslo se skládá z číslic 9, 3 a 7. Zajímavostí je, že součet těchto číslic (9 + 3 + 7) je roven 19, což je prvočíslo. Navíc, pokud číslo 937 vydělíme číslem 19, dostaneme výsledek 49, což je druhá...

Magie čísla 943 v matematice

Číslo 943 Číslo 943 je přirozené číslo, které následuje po číslu 942 a předchází číslu 944. Pro mnohé z nás se může zdát jako obyčejné číslo bez zvláštního významu. Ve skutečnosti se ale číslo 943 objevuje v různých kontextech a může mít pro někoho i osobní význam. V matematice je 943 liché číslo a...

820

Magie čísla 820 v matematice

Základní charakteristika čísla 820 Číslo 820 je přirozené číslo, které následuje po číslu 819 a předchází číslu 821. Toto trojciferné číslo můžeme rozložit na součin prvočísel: 2 x 2 x 5 x 41. Zajímavostí je, že součet všech dělitelů čísla 820 (kromě něj samotného) dává dohromady opět číslo 820, což z...

385

Magie čísla 385 v matematice

Slovní vyjádření Číslo 385 se skládá ze tří stovek, osmi desítek a pěti jednotek. Jeho slovní vyjádření je "tři sta osmdesát pět". Toto číslo se nachází v číselné řadě mezi čísly 384 a 386. Je to liché číslo, jelikož není dělitelné dvěma. Při psaní slovního vyjádření čísel je důležité dbát na...

1155

Tajemství čísla 1155 v matematice

Zápis čísla 1155 Číslo 1155, na první pohled nenápadné, skrývá v sobě zajímavé matematické vlastnosti. Jde o liché číslo, jehož prvočíselný rozklad je 3 × 5 × 7 × 11, což znamená, že je dělitelné prvočísly 3, 5, 7 a 11. Tento fakt z něj činí číslo bohaté na dělitele. Celkem jich má 16: 1, 3, 5, 7, 11, 15, 21,...

827

Magie čísla 827 v matematice

Základní vlastnosti čísla 827 Číslo 827 je přirozené číslo, které následuje po číslu 826 a předchází číslu 828. Toto trojciferné číslo můžeme rozložit na součet 800 + 20 + 7. Zajímavostí je, že 827 je palindromem v soustavě o základu 35, kde se zapisuje jako 8L8. Z hlediska dělitelnosti je 827 dělitelné čísly 3...

2325

Záhada čísla 2325: Matematický oříšek k rozlousknutí

Základní vlastnosti čísla Číslo 2325 je přirozené číslo, které následuje po číslu 2324 a předchází číslu 2326. Číslo 2325 můžeme rozložit na součin prvočísel: 3 x 3 x 5 x 5 x 17. Z tohoto rozkladu vidíme, že číslo 2325 je dělitelné čísly 3, 5, 9, 15, 17, 25, 45, 51, 75, 85, 153, 255, 425, 765 a...