Procenta uvedená například na visačce od oblečení.

Procenta – víte, jak je vypočítat a jak s nimi zacházet?

Procento je něčím, s čím se v běžném životě setkáváte dnes a denně. Možná právě proto byste měli vědět, jak procenta vypočítat a co ve skutečnosti představují. Na úvod je třeba zmínit, že s pomocí této bezrozměrné jednotky jste schopni vyjádřit relativní část z určitého celku. Tato část se vyjadřuje z kompletního celku neboli základu, který má sto procent. Tato jednotka je označována symbolem „%“.

Procenta úzce souvisí se zlomky

Procenta jsou tím, co lze velice snadno zapsat ve zlomcích a zároveň se prostřednictvím zlomků dopočítáte odpovídající hodnoty v procentech. Procenta totiž udávají setiny určitého celku. S tím už kalkulovali Římané ve své době. Symbol „%“ se začal objevovat kolem roku 1425. Pokud někdo řekne 50 %, představit si můžete zlomek 50/100 neboli desetinné číslo 0,5.

Jak už asi správně tušíte z výše uvedené charakteristiky, výpočet procent se hodí v podstatě v jakémkoliv oboru. Ukázat si to můžeme na reálném příkladu. Když někdo řekne, že 45 % obyvatel města pracuje v jedné fabrice. Vy víte, že ve městě žije 15 000 lidí. Kolik to tedy je? Stačí použít následující vzorec: 45/100 * 15 000 = 45*15 000 / 100 = 45*150 / 1 = 45*150 = 6 750. Výsledkem tedy bude 6 750 obyvatel pracujících v jedné fabrice. Vzhledem k tomu, že vyjádření procent souvisí se zlomky, lze je využít právě pro finální výpočet.

Jak správně zapsat procento?

V samotném úvodu jsme se zmínili o označení symbolem „%“. Vědět byste ale také měli, jak jej psát přímo za číslicí. Pokud jde o jednoslovné označení pět procent, tento údaj zapíšete 5 %. Jestliže však půjde o přídavné jméno pětiprocentní, zápis musí být bez mezery, tedy takto 5%. I k těmto detailům musíte při četbě procentuálního vyjádření přihlížet.

Procenta jsou zkrátka něčím, čemu se v každodenním životě rozhodně nevyhnete, proto se je naučte počítat.