Matematika

1477

Tajemství čísla 1477: Co skrývá tento číselný výraz?

Zápis čísla 1477 Číslo 1477, na první pohled obyčejné čtyřciferné číslo, skrývá v sobě zajímavé matematické vlastnosti. Vzhledem k tématu článku se zaměříme na číselné výrazy, které vedou k tomuto číslu. Začněme jednoduchým součtem: 1000 + 477 = 1477. Můžeme ale být kreativnější a použít násobení: 3 x...

812

Magie čísla 812 v matematice

Číslo 812 Číslo 812 může na první pohled působit jako jakékoli jiné, ale skrývá v sobě zajímavé matematické vlastnosti a objevuje se v různých kontextech. V první řadě je to sudé číslo dělitelné 2 a skládá se z číslic 8, 1 a 2. Jeho binární reprezentace je 1100110000 a v římských číslicích se zapisuje jako...

2462

Záhada čísla 2462 v matematice

Číslo 2462 Číslo 2462 samo o sobě nevypadá nijak zvláštně. Je to sudé číslo dělitelné dvěma, skládá se ze čtyř číslic a leží mezi čísly 2461 a 2463. Co se ale stane, když se na něj podíváme blíž? V numerologii se číslo 2462 redukuje na číslo 5 (2+4+6+2=14, 1+4=5). Pětka je symbolem změny, svobody a...

123456

Magie čísla 123456 v matematice

Šestimístné číslo Šestimístné číslo je přirozené číslo, které má v dekadickém zápise šest číslic. Rozsah šestimístných čísel začíná číslem 100 000 a končí číslem 999 999. Celkem existuje 900 000 šestimístných čísel. V běžném životě se s šestimístnými čísly setkáváme poměrně často. Příkladem...

2401

Magie čísla 2401 v matematice

Číslo 2401 v desítkové soustavě Číslo 2401 je přirozené číslo, které následuje po číslu 2400 a předchází číslu 2402. Jeho rozklad na prvočísla je 7 × 7 × 7 × 7, což lze zapsat také jako 74. Číslo 2401 je tedy čtvrtou mocninou čísla 7. V binární soustavě se číslo 2401 zapíše jako 100101100001, v osmičkové...

2043

Odhalte tajemství čísla 2043 v matematice

Zápis čísla 2043 Číslo 2043 se skládá ze dvou tisíců, čtyřiceti a tří jednotek. Jeho rozklad na prvočísla je 19 x 107, což znamená, že je dělitelné pouze čísly 1, 19, 107 a 2043. V římských číslicích se zapisuje jako MMXLIII. Zajímavostí je, že součet číslic čísla 2043 je 9 (2+0+4+3=9), což je magické číslo...

2408

Rozluštěte záhadu čísla 2408 v matematice

Zápis čísla 2408 Číslo 2408 se skládá ze čtyř číslic: 2, 4, 0 a 8. Jeho rozklad na prvočísla je 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5. V římských číslicích se zapisuje jako MMCCCCVIII. Zajímavostí je, že součet číslic 2 + 4 + 0 + 8 dává opět číslo 14, což je dvojnásobek čísla 7, které je často považováno za magické. V...

287

Tajemství čísla 287 odhaleno: Matematická záhada rozluštěna?

Zápis čísla 287 Zápis čísla 287 je pro mnohé jen obyčejným číslem, ale pro nás má hlubší význam. Představuje počet dní, které jsme strávili prací na tomto projektu. 287 dní plných výzev, zkoušek, ale i radosti z pokroku a dosažených cílů. Během této doby jsme prošli dlouhou cestou, na které jsme se mnohému...

839

Magie čísla 839 v matematice

Číslo 839 Číslo 839 samo o sobě nepředstavuje v běžném životě žádnou zvláštní symboliku ani význam. V numerologii by se však dalo číslo 839 rozložit na jednotlivé číslice a ty dále zkoumat. Číslo 8 je spojováno s hojností, úspěchem a materiálním bohatstvím. Trojka symbolizuje kreativitu, komunikaci a optimismus....

177

Magie čísla 177 v matematice

Základní vlastnosti čísla 177 Číslo 177 je přirozené číslo, které následuje po číslu 176 a předchází číslu 178. Má několik zajímavých vlastností: je liché, složené a deficientní. Lze ho vyjádřit jako součet čtverců dvou prvočísel: 177 = 2² + 13². V desítkové soustavě je to v podstatě repdigit, skládající...

524

Magie čísla 524 v matematice

Sudé číslo Sudé číslo je takové celé číslo, které je beze zbytku dělitelné dvěma. Jinými slovy, sudé číslo můžeme zapsat ve tvaru 2k, kde k je libovolné celé číslo. Příklady sudých čísel jsou 2, 4, 0, -6, 18 nebo -24. Naopak lichá čísla dělitelná dvěma beze zbytku nejsou. Sudá a lichá čísla se pravidelně...

567

Magie čísla 567 v matematice

Přirozené číslo Přirozená čísla, ta známe všichni! Jsou to čísla, se kterými se setkáváme už od malička – 1, 2, 3 a tak dále. Používáme je k počítání věcí, určování pořadí nebo prostě jen k vyjádření množství. Matematicky řečeno, přirozená čísla tvoří nekonečnou posloupnost, která začíná...