Matematické symboly, které byste rozhodně měli znát

Matematika je vědou, která je hodně obsáhlá. Její nedílnou součástí jsou matematické symboly definující nejrůznější úkony, od běžného sčítání, až po definiční obor, procenta a mnohé další. Abyste se vůbec dokázali orientovat v matematice, musíte znát význam jednotlivých symbolů. Pak pochopitelně závisí i na tom, zda dokážete jednotlivé funkce nejenom popsat, ale také vypočítat. To už je ale věc druhá.

My se v dnešním článku zaměříme právě na matematické symboly. Seznámíme Vás s těmi nejčastějšími, které Vás mohou potkat nejenom ve školních lavicích, ale i v životě.

Základní matematické symboly

Na počátku všeho jistě můžeme přeskočit znaménka pro odečítání a sčítání stejně, jako symbol pro procenta a různé typy závorek, od těch kulatých až po hranaté. Pojďme se vrhnout na skutečné matematické symboly.

Typickým příkladem je horní index využívaný pro mocniny x2. S mocninami pochopitelně souvisí odmocniny, které jsou znázorněny symbolem √. Pokud potřebujete někde vyznačit faktoriál, použijete vykřičník „!“. Když pracujete s absolutními hodnotami, neopomínejte na ty správné rovné závorky |x|. Ludolfovo číslo neboli Pí je znázorněno prostřednictvím symbolu π a Eulerovo číslo naopak jako e.

Složitější symboly užívané v matematice

Nejsou to pochopitelně jenom základní matematické pojmy, s nimiž se můžete setkat. Kapitolou samou o sobě jsou ty složitější, se kterými vás nyní trochu podrobněji seznámíme. Je to například definiční obor označovaný D(f) a s ním související obor hodnot spojený s funkcemi H(f). V případě množin a podmnožin se nejčastěji využívají symboly ⊆, ∈, ×. V rámci složitějších symbolů bychom neměli opomíjet ani na derivaci funkcí značenou f′. V okamžiku, kdy se dopracujete k ještě náročnější matematice pokrývající výrokovou logiku, jistě Vás neminou matematické symboly typu ∧, ∨, ⇒, ⇔, ¬. A na závěr si můžete nechat ještě představení kombinačního čísla (1/2).

Jak můžete správně tušit, matematické symboly mohou nabývat nejrůznějších podob. S těmito všemi výše uvedenými byste ale měli rozhodně vystačit.

Publikováno: 01. 10. 2020

Kategorie: Matematika

Autor: JanForbes

Tagy: definiční obor | Eulerovo číslo | matematické symboly | odmocnina | symboly | znaménka