Umělá družice může nabývat nejrůznějších podob

Když se podíváte směrem vzhůru k nebesům, buďte si jisti, že nad Vašimi hlavami létá spousta věcí, a nejsou to pouze perseidy. Typickým příkladem je umělá družice. Těch jsou desítky. Ano, až tak produktivní je člověk, který do vesmíru vypustil skutečně velké množství odlišných předmětů a zařízení.

  • Umělé kosmické těleso.
  • Jinak označovaná jako umělý satelit.
  • Nachází se na rozdílných oběžných drahách.

Umělá družice podle oběžné dráhy

První dělení umělých družic je na základě toho, v jaké výšce se pohybují. To znamená, na jaké jsou oběžné dráze. Pokud je to do 1 200 km nad zemí, je to nízká oběžná dráha zvaná LEO. Výška do 35 286 km je považována za střední oběžnou dráhu MEO. Cokoliv létajícího výše je spjato se zkratkou GEO neboli geostacionární oběžná dráha. Umělá družice může podle své konstrukce a významu putovat vždy na některé z nich.

Umělé družice v otázkách a odpovědích

Když přijde na přetřes umělá družice, je třeba se zamyslet i nad její konstrukcí. Také velikost družice přináší další rozdělení. Klasická družice váží několik tun. Pokud jde o objekt v řádu několika stovek kilogramů, hovoříme o minisatelitu. Když narazíte na název mikrosatelit, váží umělá družice několik stovek gramů až kilogramy. To nejzásadnější dělení umělých družic je podle jejich účelu. Jednotlivé typy Vám představíme prostřednictvím níže uvedených otázek a odpovědí.

Jaké jsou typy vědeckých družic?

Umělé družice mohou být astronomické, geodetické, geofyzikální nebo biologické.

K čemu slouží navigační družice?

Jak už prozrazuje její název, jde o globální družicový polohový systém.

Jak byly v dřívějších dobách nazývány telekomunikační družice?

Jejich označení znělo „komunikační“.

Jsou družice využívány k armádním účelům?

Ano, pro takové případy jsou aplikovány špionážní a vojenské družice.

Jaké další typy umělých družic se využívají?

Kromě všech výše zmíněných to mohou být také ty meteorologické a radioamatérské. Meteorologické družice slouží k získávání dat souvisejících s předpovědí počasí a povětrnostních podmínek.

Publikováno: 21. 04. 2021

Kategorie: Věda

Autor: JanForbes

Tagy: družice | GEO | kosmické těleso | LEO | MEO | oběžná dráha | satelit | těleso | umělá družice | vesmír