zaokrouhlování směrem nahoru

Zaokrouhlování je ve své podstatě zjednodušování

Zaokrouhlování je aritmetickým procesem, s nímž se lze setkat především v matematice a zároveň nás provází i v praktickém životě. Tento úkon ve své podstatě dělá ze složitých čísel ta jednodušší. Typickým příkladem je číslo Pí, které nabývá hodnoty 3,141592653589793238462 a pokračuje ještě mnohem dál....