Nula je nezákladnější matematickou konstantou

Každý asi správně ví, že v matematice se počítá s čísly. Zamýšleli jste se ale někdy nad tím, jaký význam má v tomto směru nula označovaná číslicí „0“? Jde totiž o nejznámější matematickou konstantu, která například v římském číslování není definována. Pokud jde o dvojkovou, osmičkovou nebo šestnáctkovou soustavu, vždy je značena jako 0.

Kde všude se používá nula?

Nula je číslicí primárně definující tzv. matematické prázdno, respektive nic čili žádný počet. Zároveň může být využita jako dělící bod mezi kladnými a zápornými čísly. Toho si lze povšimnout na nejrůznějších grafech. Pokud jde o množiny, nulou je definována prázdná množina.

Kromě jiného může být použita i v jiných číslech, která už značí jistou hodnotu. Když použijete nulu ve spojení s jedničkou, vznikne Vám kupříkladu číslo 10. A tak by šlo pokračovat dál a dál, včetně použití v odlišných číselných soustavách.

Jak lze s nulou zacházet v matematice?

Tato číslice má v matematice pochopitelně své vlastnosti. Pokud budete s nulou sčítat, nezískáte žádnou novou hodnotu, což prozrazuje příklad a + 0 = a. To samé platí také pro odečítání. V násobení je to už něco trochu jiného: a * 0 = 0. Zároveň je třeba zmínit, že nulou nelze dělit.

Pokud Vás zajímá, jaké výsledky přináší nula v dalších oblastech matematiky, pokračujte v pročítání tohoto článku. Například faktoriál čísla nula vychází takto: 0! = 1. Pokud se budete snažit nulou umocňovat, bude to vypadat následovně: a0 = 1.

Historie této matematické konstanty

Nula je zkrátka takovým pomyslným matematickým symbolem, který má svou historii již ve starém Babyloně. Tehdy se nula vyznačovala jako mezera nebo přeškrtnutý šikmý dvojitý klín. V Evropě se s nulou začalo operovat a počítat zhruba od 12. století. Údajně ji sem přinesli Arabové až z daleké Indie. Nula je zkrátka číslem, o němž by každý měl vědět minimálně výše uvedené informace.

Publikováno: 03. 10. 2020

Kategorie: Matematika

Autor: JanForbes

Tagy: číslice | číslice nula | matematická konstanta | nula | zero