Nobelova cena za fyziku se uděluje už nějaký ten čas

Nobelova cena je oceněním, o kterém slyšel bezpochyby každý z Vás. Jejím zakladatelem byl švédský vědec Alfred Nobel. Udělována je od roku 1991 a cílí především na vědecký výzkum. Ať už jde o přínos pro lidstvo, technické objevy, fyziologii, lékařství, ale také literaturu, mír a fyziku. A právě poslednímu zmiňovanému odvětví se budeme věnovat - Nobelova cena za fyziku.

Nobelova cena za fyziku byla totiž udělena nejenom Albertu Einsteinovi v roce 1921 za objev zákonitostí fotoelektrického jevu.

Nobelova cena za fyziku – kdo ji získal?

Určitě Vám nebudeme vypisovat seznam všech slavných lidí, kteří během poslední stovky let získali Nobelovu cenu za fyziku. Zaměříme se však na ty nejznámější, o nichž jste možná už slyšeli. Začít bychom měli určitě prvopočátečním rokem 1901, kdy byl odměněn Wilhelm Conrad Röntgen za objev záření. To později neslo jeho jméno.

O deset let později byla Nobelova cena za fyziku udělena Wilhelmu Wienovi za objev zákonů vyzařování tepla. Zásluhu na objevení vlnové povahy elektronů měl Louis de Broglie, a to v roce 1929. Za významné lze rozhodně považovat kosmické záření, které příslušní člověku jménem Victor Franz Hess. Ten získala Nobelovu cenu v roce 1936.

Poměrně zajímavým objevem byla bublinková komora, o níž se postaral v roce 1960 Donald Arthur Glaser. Pokud jde o mikrovlnné reliktní záření, Nobelovu cenu za něj v roce 1978 dostali Arno Allan Penzias a Robert Woodrow Wilson. Z pozdějších objevů je přínosný Halluv jev. Klaus von Klitzing za něj dostal cenu v roce 1985.

Novodobé Nobelovy ceny

A pokud bychom se měli zaměřit na současnost, pak je to třeba Nobelova cena z roku 2013, jíž obdrželi Peter Higgs a François Englert za Higgsův boson. Opomíjeno by nemělo být ani na objevy v oboru laserové fyziky. Nobelova cena v této kategorii byla v roce 2018 udělena třem lidem -
Arthur Ashkin, Gérard Mourou a Donna Stricklandová. Takže, kdo bude další?

Publikováno: 08. 10. 2020

Kategorie: Věda

Autor: JanForbes

Tagy: Albert Einstein | Alfred Nobel | Nobelova cena | Nobelova cenu za fyziku