Geometrie je matematickou vědou plnou nejrůznějších tvarů

S geometrií se ve škole setkal každý z nás. I když si to možná ani neuvědomujete, povětšinou ji používáte po celý život. Někdo více, jiný zase méně. Proto si tato matematická věda zaslouží podrobnější zmínku. Geometrie je obecně označována jako jeden z nejstarších vědních oborů vůbec.

Geometrie se ve své podstatě zabývá libovolnými tvary a jejich vlastnostmi. Nejrůznější geometrické útvary jsou známé dokonce ze středověku, takže historie je v tomto ohledu dosti bohatá. Ať už jde o starověk či novověk.

Hlavní geometrické pojmy

Samotná geometrie je skutečně pestrá. Setkat se v ní můžete s řadou základních pojmů. Mezi ně patří například bod, který je asi tím nejtypičtějším geometrickým výrazem. S pomocí něho jsou definovány ostatní tvary. Dále je to úsečka nacházející se mezi dvěma krajními body.

Vedle přímky má geometrie i velkou řadu ostatních tvarů. Typickými příklady jsou čtverec, obdélník a kružnice. Právě v souvislosti s kruhem je hodně omílaná známá matematická konstanta pojmenovaná jako číslo Pí. Vedle uvedených tvarů jsou to také trojúhelník, lichoběžník a kuželosečky.

Geometrie a její základní vzorce

V rámci této matematické vědy se pochopitelně nebudete setkávat jenom se samotnými tvary, ale především s výpočty souvisejícími s nimi samotnými. Typickým příkladem jsou obsahy, obvody a objemy již zmiňovaných trojúhelníků, obdélníků, čtverců, kružnic, ale také lichoběžníků a rovnoběžníků. Výjimkou nejsou ani Euklidovy věty.

A jaké nejznámější vzorce byste si měli pamatovat?

  • Obsah čtverce je S = a * a neboli a2
  • Obsah kruhu je S = πr2
  • Obvod obdélníku je O = 2 * a + 2 * b
  • Obvod lichoběžníku je O = a + b + c + d
  • Obsah obdélníku je S = a * b
  • Obvod trojúhelníku je O = a + b + c
  • Obsah lichoběžníku je S = a + c/2 * v
  • Obvod čtverce je O = 4 * a
  • Obvod kružnice je O = 2 * π * r neboli O = π * d

Publikováno: 30. 09. 2020

Kategorie: Matematika

Autor: JanForbes

Tagy: čtverec | geometrie | kružnice | lichoběžník | obdélník | přímka | rovnoběžník