Číslo Pí je hodně známou matematickou konstantou

I když si v pokročilém věku nebudete pamatovat nic z hodin matematiky, určitě nikdy nevytěsníte z hlavy číslo Pí, které je značeno písmenem řecké abecedy π. Jde asi o tu nejznámější matematickou konstantu vůbec. Tu sice v praxi nemusíte používat, ale její hodnotu si budete s největší pravděpodobností pamatovat na věky.

Jakou hodnotu má číslo Pí?

Číslo Pí do jisté míry souvisí s geometrií. Tento údaj totiž definuje poměr obvodu kruhu k jeho průměru. Zároveň je to hodnota obsahu kruhu ke čtverci jeho poloměru. Hodnota Pí je 3,14159265359 a pokračuje v podstatě ještě dál. Obvykle se setkáte s jeho zkrácenou podobou se dvěma desetinnými místy, tedy 3,14. Pokud jde o geometrickou definici tohoto čísla, vypadá následovně: π = o/d, tedy poměr délky kružnice k jejímu průměru.

Vzhledem k tomu, že číslo Pí v podstatě pokračuje až do nekonečna a jde o reálné číslo s neopakujícím se desetinným rozvojem, lze jej s naprostou jistotou zařadit do množiny iracionálních čísel.

Historie této matematické konstanty

Co se týče nejstarších písemných dokumentů spojených s konstantou , lze hovořit o roku 1900 před naším letopočtem. Nutno však podotknout, že se spekuluje o ještě starší době, kdy číslo Pí sehrálo roli například při výstavbě pyramidy v Gíze. S číslem jako takovým je spojována spousta slavných matematiků v různých časových obdobích. Možná už jste si mohli povšimnout, že číslo Pí je velice často označováno jako Ludolfovo číslo. Nejčastěji je tomu tak v Evropě, protože velké pokroky s tímto číslem udělal německý matematik Ludolph van Ceulen. Ten dokázal toto číslo odhadnout na třicet pět desetinných míst. Dokonce si jej nechal vyrýt i na svůj hrob. Proto pojmenování po něm samotném. Pravdou ale zůstává, že v jiných částech světa je tato matematická konstanta označována zase jinak. Typickým příkladem je Archimédova konstanta. Její pojmenování vzniklo právě po slavném Archimédovi ze Syrakus.

Publikováno: 29. 09. 2020

Kategorie: Matematika

Autor: JanForbes

Tagy: číslo pí | Ludolfovo číslo | matematická konstanta | | tři celých čtrnáct