Absolutní hodnota je pojmem, který musíte znát

Absolutní hodnota je matematickým pojmem, o jehož významu nesmíte v matematické vědě pochybovat. Když na Vás někdo vychrlí takovou hodnotu, musíte okamžitě vědět, o co jde a jak máte vlastně odpovědět.

Ještě, než se vůbec zmíníme o samotném významu absolutní hodnoty, je zapotřebí říci, že definována může být pro nejrůznější čísla, která pro mnohé z Vás nemusí být tak obvyklá. Jsou to například komplexní čísla, ale také vektorové prostory nebo kvaterniony. Tato hodnota má, co dočinění se vzdáleností i velikostí.

Co je to absolutní hodnota?

Absolutní hodnota je ve své podstatě nezáporné reálné číslo. To může být chápáno právě jako výše uvedená vzdálenost, velikost nebo cokoliv dalšího. V případě tohoto matematického pojmu je zásadní ono slůvko „nezáporné“. To znamená, že tato hodnota nemůže být nikdy záporná.

Když půjde o absolutní hodnotu čísla 5, tak výsledkem bude opět kladné číslo 5. Jestliže však budete určovat absolutní hodnotu ze záporného čísla například -3, bude výsledek kladný, tedy 3. U záporného čísla je absolutní hodnota vždy opakem. A to platí, ať už jde o hodnotu libovolného čísla, třeba s desetinným místem. I u čísla -3,25 bude absolutní hodnotou výsledek 3,25.

Tohle je asi ta nejjednodušší definice této hodnoty, která je jistě pochopitelná pro každého.

Víte, jak zapsat absolutní hodnotu?

Absolutní hodnota není jenom matematickým pojmem, s nímž se setkáte v mluvené řeči. Definována je také v písemní podobě. A jak poznat absolutní hodnotu na papíře? Velice jednoduše. Tato hodnota je totiž ohraničena dvěma svislými čarami, respektive matematickými symboly. Pokud si vše předvedeme na hodnotě x, bude absolutní hodnota vypadat takto: |x|.

Když tedy narazíte na číslo |-5,67|, potom víte, že absolutní hodnotou je 5,67, což jsme vysvětlili v odstavci výše. Na první pohled je zřejmé, že výpočet této hodnoty patří rozhodně mezi ty lehčí matematické funkce. O tom se můžete přesvědčit v mnoha zadáních nejrůznějšího typu.