číslo 524

524

Magie čísla 524 v matematice

Sudé číslo Sudé číslo je takové celé číslo, které je beze zbytku dělitelné dvěma. Jinými slovy, sudé číslo můžeme zapsat ve tvaru 2k, kde k je libovolné celé číslo. Příklady sudých čísel jsou 2, 4, 0, -6, 18 nebo -24. Naopak lichá čísla dělitelná dvěma beze zbytku nejsou. Sudá a lichá čísla se pravidelně...