číslo 177

177

Magie čísla 177 v matematice

Základní vlastnosti čísla 177 Číslo 177 je přirozené číslo, které následuje po číslu 176 a předchází číslu 178. Má několik zajímavých vlastností: je liché, složené a deficientní. Lze ho vyjádřit jako součet čtverců dvou prvočísel: 177 = 2² + 13². V desítkové soustavě je to v podstatě repdigit, skládající...