číselný výraz

2142

Rozluštěte tajemství čísla 2142!

Zápis čísla 2142 Číslo 2142, na první pohled obyčejné čtyřciferné číslo, skrývá v sobě zajímavé matematické vlastnosti. Jeho číselný výraz můžeme rozebrat a zkoumat z různých úhlů. Základním vyjádřením je jeho rozklad na ciferný součet: 2 + 1 + 4 + 2 = 9. Tento součet, číslo 9, nám napovídá, že 2142 je...

1747

Tajemství čísla 1747 v matematice

Základní pojem V roce 1747 se toho moc nedělo, co by přímo souviselo s číselnými výrazy. Ale pojďme se podívat na to, co "číselný výraz" vlastně znamená. V jednoduchosti je to kombinace čísel, operací (+, -, , /) a závorek, která dává smysl a vede k nějakému výsledku. Může to být něco jednoduchého jako 1 + 1, nebo...

1762

Kouzlo čísla 1762 v matematice

Číselný výraz 1762 Číselný výraz 1762 je na první pohled obyčejné čtyřciferné číslo. Skládá se z číslic 1, 7, 6 a 2. Jeho hodnota je tisíc sedm set šedesát dva. Můžeme ho zapsat i římskými číslicemi jako MDCCLXII. V binární soustavě, kterou používají počítače, by se zapsal jako 11011110010. Zajímavější je...

1059

Rozložte číslo 1059 na prvočísla: Matematická výzva!

Zápis čísla 1059 slovy Číslo 1059 se skládá z číslic 1, 0, 5 a 9. Číselný výraz 1059 můžeme rozložit na součet jeho jednotlivých řádů: 1000 + 50 + 9. Tento číselný výraz můžeme také vyjádřit pomocí slovního spojení "tisíc padesát devět". V matematice se s číslem 1059 setkáváme v různých kontextech. Může...

1155

Tajemství čísla 1155 v matematice

Zápis čísla 1155 Číslo 1155, na první pohled nenápadné, skrývá v sobě zajímavé matematické vlastnosti. Jde o liché číslo, jehož prvočíselný rozklad je 3 × 5 × 7 × 11, což znamená, že je dělitelné prvočísly 3, 5, 7 a 11. Tento fakt z něj činí číslo bohaté na dělitele. Celkem jich má 16: 1, 3, 5, 7, 11, 15, 21,...

1477

Tajemství čísla 1477: Co skrývá tento číselný výraz?

Zápis čísla 1477 Číslo 1477, na první pohled obyčejné čtyřciferné číslo, skrývá v sobě zajímavé matematické vlastnosti. Vzhledem k tématu článku se zaměříme na číselné výrazy, které vedou k tomuto číslu. Začněme jednoduchým součtem: 1000 + 477 = 1477. Můžeme ale být kreativnější a použít násobení: 3 x...

2043

Odhalte tajemství čísla 2043 v matematice

Zápis čísla 2043 Číslo 2043 se skládá ze dvou tisíců, čtyřiceti a tří jednotek. Jeho rozklad na prvočísla je 19 x 107, což znamená, že je dělitelné pouze čísly 1, 19, 107 a 2043. V římských číslicích se zapisuje jako MMXLIII. Zajímavostí je, že součet číslic čísla 2043 je 9 (2+0+4+3=9), což je magické číslo...

2408

Rozluštěte záhadu čísla 2408 v matematice

Zápis čísla 2408 Číslo 2408 se skládá ze čtyř číslic: 2, 4, 0 a 8. Jeho rozklad na prvočísla je 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5. V římských číslicích se zapisuje jako MMCCCCVIII. Zajímavostí je, že součet číslic 2 + 4 + 0 + 8 dává opět číslo 14, což je dvojnásobek čísla 7, které je často považováno za magické. V...

287

Tajemství čísla 287 odhaleno: Matematická záhada rozluštěna?

Zápis čísla 287 Zápis čísla 287 je pro mnohé jen obyčejným číslem, ale pro nás má hlubší význam. Představuje počet dní, které jsme strávili prací na tomto projektu. 287 dní plných výzev, zkoušek, ale i radosti z pokroku a dosažených cílů. Během této doby jsme prošli dlouhou cestou, na které jsme se mnohému...