Zaokrouhlování je ve své podstatě zjednodušování

Zaokrouhlování je aritmetickým procesem, s nímž se lze setkat především v matematice a zároveň nás provází i v praktickém životě. Tento úkon ve své podstatě dělá ze složitých čísel ta jednodušší. Typickým příkladem je číslo Pí, které nabývá hodnoty 3,141592653589793238462 a pokračuje ještě mnohem dál....

Zlomky mají v matematice nezastupitelné místo

Matematika je oborem, který v sobě skrývá řadu nejrůznějších výpočtů. Některé jsou složité, jiné naopak jednoduché. A právě ty by měl ovládat snad každý z nás, protože jejich využití v běžném životě je v podstatě na denním pořádku. Z toho důvodu se v dnešním článku...

Procenta – Víte, jak je vypočítat a jak s nimi zacházet?

Procento je něčím, s čím se v běžném životě setkáváte dnes a denně. Možná právě proto byste měli vědět, jak procenta vypočítat a co ve skutečnosti představují. Na úvod je třeba zmínit, že s pomocí této bezrozměrné jednotky jste schopni vyjádřit relativní část z určitého celku. Tato...

Pythagorova věta – Co nám vlastně říká?

Pythagorova věta je v matematice velice omílaným pojmem a žáci se s ní setkají v relativně brzkém věku. Její pojmenování souvisí s jedním ze slavných matematiků pocházejících z 6. století před naším letopočtem. Byl to Pythagor, řecký filozof a matematik. Její výpočet však s největší...